Modul 03: Developing Talent

Identifiera och bygg upp ditt teams talanger

Denna modul fokuserar på anställdas utveckling och dess betydelse för företag och små och medelstora företag som en av de viktigaste metoderna för talanghantering.Det ger dig en bra introduktion till konceptet medarbetarutveckling, för att få en grundläggande förståelse för processen samt vägleda dig att börja arbeta med att introducera god praxis och användbara digitala verktyg i din organisations arbete.

Enheten definierar tydligt vad vi menar med termen medarbetarutveckling. Viktigast av allt kommer det att tydligt visa vikten av medarbetarutveckling för företag för att både säkerställa större effektivitet och produktivitet och vara konkurrenskraftiga inom sitt område, liksom ett sätt att ytterligare motivera sin personal, särskilt generation Y, och höja deras kapacitet till värdefulla anställda. Slutligen kommer det tydligt att visa skillnaden mellan utveckling och utbildning som ett sätt att säkerställa en klar förståelse av termen.

Ämnen

  • Definition av personalutveckling
  • Utveckling av anställda mot utbildning
  • Strategi för medarbetarutveckling

Material

Unit 01 – What is employee development

Den här enheten hjälper dig att förstå vad en anställds utvecklingsplan är och visar de olika formerna den kan ha.Dessutom kommer den att presentera de olika steg som företag och chefer kan ta för att formulera en medarbetarutvecklingsplan som betonar behovet av att få personal involverad i processen, investera i både personlig och professionell utveckling samt ständigt utvärdera och övervaka processen.Enheten kommer att introducera och belysa vikten av att införa en strukturerad plan för medarbetarutveckling, en som säkerställer att små och medelstora företag driver, stöder och hjälper sina anställda att växa och bedrivas på ett effektivt sätt.Viktigast av allt kommer det att ge små och medelstora företag chefer med riktlinjer för hur man ska gå vidare med att fastställa en sådan plan.

Ämnen

  • Processen med att införa en plan för medarbetarutveckling
  • Olika typer av medarbetarutvecklingsplaner

Material:

Unit 02 – Employee Development Plan

Exercise – Employee Development Plan

Worksheet – Personal Growth Plan

Worksheet – Performance Improvement Plan

Worksheet 02 – Performance Improvement Plan

Den här enheten bygger på de termer och koncept som redan presenteras i den här modulen och syftar till att ge dig råd, som också leder dig till god praxis och användbara verktyg för att fortsätta utvecklingen av din personal.Därigenom lyfter den fram rollen som chefer i denna process liksom vikten av god intern kommunikation för effektiv medarbetarutveckling.Viktigast av allt, introducerar det eleverna till metoder, verktyg och sätt de kan använda för att ställa in och framgångsrikt implementera en medarbetarutvecklingsplan. Denna enhet kan vara ”gå till guide” för små och medelstora företagsledare när de håller på att utveckla och implementera system för medarbetarutveckling.Det kommer att ge dem praktiska tips samt en lista över effektiva verktyg och tillvägagångssätt som de kan använda under hela denna process.

Ämnen

  • Intern kommunikation och personalutveckling
  • Metoder och verktyg  för medarbetarutveckling

Material

Worksheet – Personal Development Plan Template and Example

Worksheet – Personal Growth Plan Template and Example