Talent 4.0 Training Programme

Talent Management 4.0 Training Programme

”De mest värdefulla tillgångarna för din affärsframgång under dessa flyktiga dagar är människor. Men inte bara människor: Motiverade, högpresterande människor, Deras färdigheter och kunskaper Deras kreativa potential och Deras öppenhet att lära sig och växa.

Talent Management 4.0 verkar vara det mest lovande tillvägagångssättet för små och medelstora företag att attrahera och underhålla dessa nyckelpersoner och talanger för att bättre hantera en snabbt föränderlig värld och utveckling som digitalisering, automatisering, demografisk förändring och globalisering. ” Projektpartnerskapet Talent 4.0 har utvecklat ett modulärt träningsprogram med tillhörande resurser som är inriktade på att stödja små och medelstora företag på deras resa till att inrätta ett eget talent management system. Utbildningen består av fem sammankopplade moduler:

  • Incheckning till Talent Management for Industry 4.0 (modul 01)
  • Attrahera – Hur man hittar bäst passande och lockar rätt personer (Modul 02)
  • Identifiera och bygg upp ditt teams talanger (modul 03)
  • Motivera – Att etablera en högpresterande kultur (Modul 04)
  • Behåll – Erbjuder utsikter för varaktigt engagemang (Modul 05)
Klicka nedan för att komma åt träningsprogrammets innehåll.

All resources published here have been made available for free use under a creative commons license deed allowing free, non commercial use with reference to the authors and funding programme. (CC BY-NC 4.0) Click here to access the license deed.