Talent 4.0 Utredningsforskningsrapport

Talent 4.0 Utredningsforskningsrapport

Målet med utredningsforskningsrapporten var att undersöka behoven och kraven för små och medelstora företag (SMF) i partnerländerna Österrike, Tyskland, Italien, Spanien, Irland, Sverige och Cypern, inom området talent management. Genom analys av resultaten från de enskilda nationella rapporterna, skrivbordsundersökningar och nyckelfynd var syftet att svara på hur talanghantering kan fungera som en bro mellan affärs- och yrkesutbildningssystemets verklighet. Resultaten av denna undersökningsforskningsrapport informerar vidare om utvecklingen av andra intellektuella resultat från Talent 4.0-projektet – verktygslådan och utbildningsprogrammet.

Undersökningen om Talent Management genomfördes online via webbverktyget ”limesurvey”. Det utfördes i sju olika länder, varav alla är medlemmar i Europeiska unionen. Totalt 331 små och medelstora företag deltog i undersökningen.

Du kan ladda ner slutrapporten på engelska samt sammanfattningarna på samtliga partnerspråk nedan.