Talent 4.0 – Talenthantering för små och medelstora företag

De mest värdefulla tillgångarna för din hållbara affärsframgång under dessa flyktiga dagar är människor. Men inte vilka människor som helst:

Talent Management 4.0 verkar vara det mest lovande sättet för företag att locka och underhålla dessa nyckelpersoner och talanger för att bättre hantera en snabbt föränderlig värld och global utveckling som Covid-19-pandemin, demografiska och klimatförändringar, digitalisering och automatisering globalisering.

Talent 4.0 Project har utvecklat olika resurser för att göra det möjligt för små och medelstora företag (SME) att tillämpa modern Talent Management och Analytics i sin affärsstrategi och HR-praxis. Dessutom vill man bidra för att överbrygga klyftan mellan nuvarande yrkesutbildningsmetoder och affärsbehov.

Detta europeiska projektpartnerskap

  • genomför en undersökning för att ta reda på den aktuella statusen för talanghanteringsmetoder och små och medelstora företags utbildningsbehov
  • samlar in tillgängliga talenthanteringsverktyg för viktiga Talent Management – processer för små och medelstora företag och
  • till sist men inte minst utvecklar och testar ett särskilt Talent Management-utbildningsprogram för HR-ansvariga, företagare och chefer.