Om Talent 4.0

Talent 4.0 Project syftar till att utveckla olika resurser för att göra det möjligt för små och medelstora företag att tillämpa modern Talent Management och Analytics i sin affärsstrategi och HR-praxis. Dessutom vill man bidra för att överbrygga klyftan mellan nuvarande yrkesutbildningsmetoder och affärsbehov.

Detta europeiska projektpartnerskap

  • genomför en undersökning för att ta reda på den aktuella statusen för talanghanteringsmetoder och små och medelstora företags utbildningsbehov
  • samlar in tillgängliga talenthanteringsverktyg  för viktiga Talent Management – processer för små och medelstora företag och
  • till sist men inte minst utvecklar och testar ett särskilt Talent Management-utbildningsprogram för HR-ansvariga, företagare och chefer.