Πρόγραμμα κατάρτισης ταλέντου 4.0

Διαχείριση Ταλέντων 4.0 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

“Τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία για την επιτυχία της επιχείρησής σας σε αυτές τις ασταθείς μέρες είναι άνθρωποι. Αλλά όχι μόνο οποιοσδήποτε:

Κίνητρα, υψηλές επιδόσεις,

Οι δεξιότητες και οι γνώσεις τους

Οι δημιουργικές δυνατότητές τους και

Η ανοιχτότητά τους για μάθηση και ανάπτυξη.

Η διαχείρηση ταλέντων 4.0 φαίνεται να είναι η πιο υποσχόμενη προσέγγιση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να προσελκύσουν και να διατηρήσουν αυτούς τους βασικούς ανθρώπους και ταλέντα και να διαχειριστούν καλύτερα τις προκλήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου και εξελίξεις όπως η ψηφιοποίηση, ο αυτοματισμός, η δημογραφική αλλαγή και η παγκοσμιοποίηση. “

Η συνεργασία του έργου Talent 4.0 ανέπτυξε ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα κατάρτισης με συνοδευτικούς πόρους που στοχεύουν να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ στο ταξίδι τους στη δημιουργία του δικού τους συστήματος διαχείρισης ταλέντων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από πέντε διασυνδεδεμένες ενότητες:

  • Εισαγωγή στη διαχείρηση ταλέντου στη βιομηχανία 4.0 (Ενότητα 01)
  • Προσέλκυση – Πώς να βρείτε τα σωστά και καλύτερα δυνατά άτομα (Ενότητα 02)
  • Προσδιορίστε και ενισχύστε τα ταλέντα της ομάδας σας (Ενότητα 03)
  • Παρακινεί – Δημιουργία κουλτούρας υψηλής απόδοσης (Ενότητα 04)
  • Διατήρηση – Προσφορά προοπτικών για διαρκή δέσμευση (Ενότητα 05)
    Για να κατεβάσετε το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος, κάντε κλικ εδώ.

Κάντε κλικ παρακάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στα περιεχόμενα του προγράμματος εκπαίδευσης.

All resources published here have been made available for free use under a creative commons license deed allowing free, non commercial use with reference to the authors and funding programme. (CC BY-NC 4.0) Click here to access the license deed.