Ενότητα 04: Παρακίνηση ταλέντου

Δημιουργία κουλτούρας υψηλής απόδοσης

Αυτή η ενότητα στοχεύει στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν ότι η παροχή κινήτρων σου εργαζόμενους είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα διαχείρισης. Προκειμένου να δοθούν κίνητρα επιτυχώς στους υπαλλήλους, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που τους παρακινεί και τους οδηγεί. Το κίνητρο των εργαζομένων ορίζεται ως το επίπεδο ενέργειας, δέσμευσης, επιμονής και δημιουργικότητας που οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας φέρνουν στις δουλειές τους. Γενικά, το καλύτερο κίνητρο των εργαζομένων οδηγεί σε καλύτερη αφοσίωση και παραγωγικότητα.

Έχουμε έλλειψη ειδικευμένων και ταλαντούχων εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Επομένως, οι εταιρείες πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να παρακινήσουν και να διατηρήσουν τα ταλέντα των υπαλλήλων τους. Αυτή η ενότητα θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το θέμα «Κίνητρα» των εργαζομένων. Μια νέα γενιά που ονομάζεται «Gen Z» εισέρχεται στο εργατικό δυναμικό πλήρους απασχόλησης. Τώρα είναι η ώρα να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς οι προσδοκίες και οι στόχοι τους μπορούν να συνδυάσουν επιτυχώς την κουλτούρα στο χώρο εργασίας σας.

Για να παρακινήσετε επιτυχώς τους υπαλλήλους σας, πρέπει πραγματικά να κατανοήσετε τη θεωρία του κινήτρου. Μόλις καταλάβετε αυτά τα βασικά, μπορείτε επίσης να τα εφαρμόσετε καλά στην πράξη. Αυτή η ενότητα ασχολείται με την κατανόηση των κινήτρων των εργαζομένων.

Θέματα
Ο ρόλος του κινήτρου στον καθορισμό της απόδοσης των εργαζομένων.
Η θεωρία – η ιεραρχία των αναγκών του Αβραάμ Μάσλοου
Αυτό που παρακινεί τους υπαλλήλους
Ταξινόμηση των βασικών αναγκών των εργαζομένων
Υλικά

Ενότητα 01 – Κίνητρα υπαλλήλων – θεωρητικά

Είναι δύσκολο να αναπτυχθεί η μικρή επιχείρησή σας εάν δεν μπορείτε να μετρήσετε το επίπεδο κινήτρων των υπαλλήλων σας. Η χρήση μεθόδων για τον υπολογισμό της δέσμευσης και της ενέργειας των εργαζομένων μπορεί να κάνει τη δουλειά της αύξησης αυτών των παραγόντων ευκολότερη.
Τα κίνητρα των εργαζομένων είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία κάθε οργανισμού. Οι κορυφαίοι οργανισμοί είναι αυτοί που παρέχουν τα απαραίτητα κίνητρα στους υπαλλήλους τους. Οι ανταμοιβές, τα χαρακτηριστικά της εργασίας, ο μισθός, οι συνθήκες εργασίας, η αναγνώριση και η εκτίμηση, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη, η ασφάλεια της εργασίας, η αξιολόγηση των επιδόσεων, η προώθηση, η ηγεσία κ.λπ. είναι οι παράγοντες που παρακινούν τους ανθρώπους στο χώρο εργασίας. Είναι δύσκολο να αναπτυχθεί η μικρή επιχείρησή σας εάν δεν μπορείτε να μετρήσετε το επίπεδο κινήτρων των υπαλλήλων σας.

Θέματα
Λίστα ελέγχου Πώς να μετρήσετε τα κίνητρα των εργαζομένων
Δείκτες για τη μέτρηση των κινήτρων των εργαζομένων
Μέθοδοι, όργανα μέτρησης απόδοσης
Παρακίνηση εργαζομένων μέσω αξιολόγησης απόδοσης
Υλικά:
Διαφάνειες και πόροι Ενότητα 02 – Πώς να μετρήσετε τα κίνητρα των εργαζομένων

Το κίνητρο των εργαζομένων είναι μια κρίσιμη πτυχή στον χώρο εργασίας που οδηγεί στην απόδοση του τμήματος και ακόμη και της εταιρείας. Η βελτίωση των κινήτρων των εργαζομένων πρέπει να είναι μια τακτική ρουτίνα. Κάθε υπάλληλος είναι διαφορετικός και δεν τους παρακινούν τα ίδια πράγματα. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές συμβουλές για τα κίνητρα των εργαζομένων που κάθε εργοδότης πρέπει να ακολουθήσει. Αυτή η ενότητα θα ασχοληθεί με μεθόδους και τρόπους βελτίωσης των κινήτρων των εργαζομένων.

Θέματα
Στο τέλος αυτής της μαθησιακής ενότητας θα μπορείτε να βελτιώσετε τα κίνητρα των εργαζομένων με χρήσιμες συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές:

Βελτίωση εσωτερικών επικοινωνιών
Δημιουργία θετικού περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας
Δημιουργία θετικής εταιρικής κουλτούρας
Παρακίνηση / επιβράβευση των υπαλλήλων σας
Συμβουλές για το πώς να βελτιώσετε τα κίνητρα των εργαζομένων
Υλικά
Ενότητα 03 Διαφάνειες και πόροι – Πώς να βελτιώσετε τα κίνητρα των εργαζομένων