Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Talent 4.0 αναπτύσσει τρία φιλόδοξα αποτελέσματα για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να συμμετάσχουν στο Talent Management 4.0.

Feature Image

Research Report

A study on current talent management practice and needs of SMEs in the 7 Talent 4.0 partner countries. It summarises the results of a survey and desk research and it further informs the other two outputs..

More…


Feature Image

Talent Management Toolbox

A collection of different tools for all talent management areas and relevant for SME business realities. This ranges from educational videos, podcasts, checklist to web based software solutions.

More…

Feature Image

Training Programme

A 5 day training programme (1.5 ECVET credits) that covers the whole talent management process from strategy development, talent attraction, organisation culture change and HR-practices.

More…