Εργαλείο 09: Πλατφόρμα Προσέλκυσης Ταλέντων Recruitee

Πλατφόρμα Προσέλκυσης Ταλέντων Recruitee

Πλατφόρμα Προσέλκυσης Ταλέντων Recruitee

Τύπος εργαλείου: Διαδικτυακή Πλατφόρμα Προσέλκυσης Ταλέντων

Ομάδα-στόχος: Αρχάριοι έως προχωρημένοι στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού

Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά

Περιγραφή

Το Recruitee είναι μια Πλατφόρμα Προσέλκυσης Ταλέντων ειδικά σχεδιασμένη για την υποστήριξη επιχειρήσεων – από μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι μεγάλους οργανισμούς – στην εξεύρεση των κατάλληλων ταλέντων και στην αυτοματοποίηση πολλών από των διαδικασιών που σχετίζονται με τον εντοπισμό των καλύτερων υποψηφίων για μια θέση εργασίας. Είναι διαθέσιμο σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά. Εκτός από τον εντοπισμό υποψηφίων από τις βασικές πλατφόρμες δημοσίευσης θέσεων εργασίας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, η πλατφόρμα επιτρέπει επίσης στους διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού και τους εργοδότες να εντοπίζουν υποψηφίους από πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των LinkedIn, Facebook, Dribble και GitHub. Σκοπός/στόχοι Αυτό το εργαλείο αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και τους εργοδότες στην απλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης και στην προσέλκυση υποψηφίων από όλη την Ευρώπη. Η πλατφόρμα αναφέρει ότι οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και οι υπεύθυνοι προσλήψεων ξοδεύουν κατά μέσο όρο 8 ώρες την εβδομάδα σε επαναλαμβανόμενες εργασίες που σχετίζονται με την αποθήκευση βιογραφικών και αιτήσεων, την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οργάνωση συνεντεύξεων κ.λπ. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Recruitee, οι υπεύθυνοι προσλήψεων μπορούν να βελτιώσουν αυτή τη διαδικασία, αφού η πλατφόρμα προσφέρει αυτοματοποιημένη εισαγωγή βιογραφικού και αιτήσεων όταν λαμβάνεται μια απάντηση σε μια αγγελία εργασίας. Διευκολύνει επίσης τον προγραμματισμό συνεντεύξεων και την επικαιροποιημένη καταχώριση των στοιχείων των υποψηφίων. Εφαρμοσιμότητα Ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τη διαχείριση ταλέντων είναι η έλλειψη χρόνου για επένδυση σε αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης ταλέντων. Το Recruitee αναλαμβάνει πολλές από τις διαδικασίες που σχετίζονται με την προσέλκυση των κατάλληλων ταλέντων, ενώ αυτοματοποιεί πολλές από τις τυπικές εργασίες που δαπανούν πολύ από τον χρόνο των πολυάσχολων διευθυντών.

Τιμή: Το εργαλείο αρχικά είναι διαθέσιμο δωρεάν σε δοκιμαστική έκδοση ή ως συμπληρωματικό ντέμο πριν την εγγραφή. Μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής έκδοσης, οι τιμές χωρίζονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα, που διαφέρουν μόνο στον αριθμό των θέσεων εργασίας που μπορείτε να δημοσιεύσετε και τον αριθμών των «δεξαμενών ταλέντου» που μπορείτε να δημιουργήσετε