Εργαλεία για την προσέλκυση ταλέντου

Εργαλεία για την προσέλκυση ταλέντου

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε μια συλλογή εργαλείων που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στον πυλώνα της Διαχείρισης Ταλέντων που αφορά την Προσέλκυση. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητά σας να προσελκύετε και να επιλέγετε ταλαντούχα άτομα και να προσλαμβάνετε τους καλύτερους υποψήφιους στην επιχείρησή σας.

Η λίστα των διαθέσιμων εργαλείων περιλαμβάνει παιδαγωγικούς πόρους, όπως είναι τα διαδικτυακά σεμινάρια, που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις σχετικές έννοιες και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στον συγκεκριμένο πυλώνα της Διαχείρισης Ταλέντων. Επιπλέον, περιλαμβάνει λογισμικό που μπορεί να σας υποστηρίξει στη διαδικασία προσλήψεων, καθώς και άλλες διαδικτυακες πλατφόρμες που θα σας βοηθήσουν στη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για τους υποψηφίους, προκειμένου να επιλέξετε τους καλύτερους για τη δουλειά.