Εργαλείο 06: Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΗRZONE

Διαχείρισης Ταλέντων: Γενικά, Προσέλκυση, Ανάπτυξη, Κινητοποίηση, Διατήρηση

Τύπος εργαλείου: Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Ταλέντων Και Ανθρώπινου Δυναμικού

Ομάδα-στόχος: Αρχάριοι έως προχωρημένοι στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού

Γλώσσες: Αγγλικά

Περιγραφή

To HRZone.com είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που εξυπηρετεί επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και επικεφαλής επιχειρήσεων που αναζητούν συμβουλές, καθοδήγηση, ιδέες και ενημερωμένη πληροφόρηση για το πώς διαμορφώνεται η επαγγελματική ζωή και οι ευθύνες ενός σύγχρονου επαγγελματία στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Η ιστοσελίδα λειτουργεί ως μια διαδικτυακή έκδοση για το θέμα των ανθρωπίνων πόρων, βοηθώντας τους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις ενός κόσμου που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Σκοπός/στόχοι Το εργαλείο αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει και να πληροφορήσει τους χρήστες για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Διαχείριση Ταλέντων, κρατώντας τους, παράλληλα, ενημερωμένους για τις τελευταίες τάσεις, συζητήσεις και βασικές εξελίξεις. Εφαρμοσιμότητα Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει ενημερωμένη πληροφόρηση και καλές πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση ταλέντων στις επιχειρήσεις, τα οποία μπορούν να είναι χρήσιμα στα στελέχη και το προσωπικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τους δίνει την ευκαιρία να εξοικειωθούν με βασικά ζητήματα και εργαλεία του τομέα, καθώς και να ενημερωθούν για καινούριες πρακτικές που μπορούν να υιοθετήσουν στην επιχείρησή τους.

Τιμή: Δωρεάν· χρειάζεται να εγγραφείτε και να έχετε πλήρη πρόσβαση.