Verktyg för att locka talang

Verktyg för att locka talang

I det här avsnittet kan du hitta en samling verktyg som hjälper dig att förbättra din kapacitet i den första pelaren i Talent Management, Attract. Detta innebär förmågan att locka, engagera och välja begåvade individer och de bästa kandidaterna för att bli anställda.

Listan över tillgängliga verktyg innehåller pedagogiska resurser, t.ex. webinars, för att hjälpa dig att uppnå en bättre förståelse av de inblandade begreppen och höja din skicklighet i denna specifika pelare i Talent Management. Dessutom består den av programvara som kan hjälpa dig i din rekryteringsprocess och är tillgänglig tillsammans med onlineplattformar för att hjälpa dig att samla in och analysera information om kandidater som stöder dig med att välja de bästa för jobbet.