Εργαλείο 04: Βασικά στοιχεία Ανθρώπινου Δυναμικού (Playlist στο Youtube)

Βασικά στοιχεία Ανθρώπινου Δυναμικού (Playlist στο Youtube)

Διαχείρισης Ταλέντων: Εισαγωγή, Γενικά

Τύπος εργαλείου: Λίστα βίντεο στο Youtube (playlist)

Ομάδα-στόχος: Αρχάριο έως μέσο επίπεδο στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού

Γλώσσες: Αγγλικά

Περιγραφή

Μια σειρά από βίντεο τα οποία παρέχουν μια ολοκληρωμένη εισαγωγή σε διάφορους όρους και προσεγγίσεις που αφορούν τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τη διαχείριση ταλέντων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των γνώσεων και της κατανόησης στους συγκεκριμένους τομείς. Κάθε βίντεο παρουσιάζει σε συντομία έναν όρο, βοηθώντας αυτούς που το παρακολουθούν να κατανοήσουν τι περιλαμβάνει ένας όρος και τη σημασία του για τις διαδικασίες ενός οργανισμού. Σκοπός/στόχοι Η σειρά βίντεο «Βασικά Στοιχεία Ανθρώπινου δυναμικού», περιλαμβάνει μια σειρά σύντομων μαθημάτων, ειδικά σχεδιασμένων ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για διάφορα θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Απώτερος στόχος του εργαλείου είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες και τα στελέχη που ενδιαφέρονται για τον τομέα να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Εφαρμοσιμότητα Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένας αρχικός πόρος που θα τις εισάγει στις έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση ταλέντων και στους τομείς μιας επιχείρησης που μπορούν να εμπλακούν σε αυτή.

Τιμή: Τα βίντεο είναι διαθέσιμα δωρεάν.