Verktyg 04: HR Basics

HR Basics: Youtube Spellista

Talent Management Pilar: Incheckning, Allmänt, Introduktion

Verktygstyp: Youtube Video spellista

Målgrupp: HR nybörjare till mellanchefer

Språk: Engelska

Beskrivning

En serie videor som ger en kort introduktion till olika termer och tillvägagångssätt när det gäller personalhantering och talenthantering, vilket hjälper tittarna att utveckla sin kunskap och uppfattning om fältet. Varje video ger en kort presentation av en term och hjälper tittarna att förstå vad termen innebär och dess betydelse i ett företags arbete.

Omfattning / Mål

HR Basics-videoserien innehåller en serie korta kurser, speciellt utformade för att belysa vad det behövs för att veta om varje ämne för personalhantering. I slutändan vill serien hjälpa yrkesverksamma och chefer med ett intresse inom området att höja sina kunskaper och färdigheter inom Human Resource Management.

Tillämplighet

Detta verktyg kan användas i små och medelstora företag som den allra första resursen som vet vilka begrepp som är associerade med talanghantering och vilka områden i företaget som kan involveras för att hantera det.

Pris: HR Basics videos är gratis.