Εισαγωγή στη Διαχείριση Ταλέντων

Εισαγωγή στη Διαχείριση Ταλέντων

Η ενότητα «Εισαγωγή στη Διαχείριση Ταλέντων» της πλατφόρμας Talent 4.0 περιλαμβάνει μια σειρά εργαλείων και πόρων που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα και να εφαρμόσετε στην πράξη βασικές έννοιες της Διαχείρισης Ταλέντων στην επιχείρησή σας.

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε και να αξιοποιήσετε εκπαιδευτικούς πόρους και διαδικτυακό υλικό με συμβουλές, καθοδήγηση και πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις ικανότητές σας στη διαχείριση ταλέντων. Περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή από πλατφόρμες με μια σειρά εργαλείων που θα σας βοηθήσουν να εισάγετε μια ολιστική, ολοκληρωμένη προέγγιση Διαχείρισης Ταλέντων στην επιχείρησή σας