Verktyg för att utveckla talang

Verktyg för att utveckla talang

Talanghanteringsutvecklingspelaren involverar de steg och steg en organisation tar för att ge sina anställda och stödja dem i att utöka sina kunskaper och färdigheter. Det är en process som främjar förbättring och omsorg av anställda så att de blir tillförlitliga tillgångar och gynnar organisationen på lång sikt.

Detta avsnitt innehåller ett urval av verktyg i form av online-guider och checklistor samt online-verktyg och plattformar som kommer att vägleda och stödja dig för att bli effektivare i denna del av Talent Management.