Verktyg 06: HR Zon

Talent Management Pelare: Allmänt, locka, utveckla, motivera, behålla

Typ av verktyg: Online Talent Management och HR-plattform

Målgrupp: HR-nybörjare till avancerade

Språk: Engelska

Beskrivning

HRZone.com är en onlineplattform som fungerar som ett resmål för HR-personal och företagsledare som letar efter råd, vägledning, åsikter och uppdaterad information om hur den moderna HR-professionellens arbetsliv och ansvar utformas . Webbplatsen fungerar som en personalpublikation online som hjälper globala HR-personal att anpassa sig till de ständigt skiftande kraven i en snabbt föränderlig värld.

Omfattning / Mål

Verktyget syftar till att utbilda och informera användare om HR och Talent Management, och hålla dem uppdaterade med de senaste trenderna, debatterna och utvecklingen.

Tillämplighet

Denna resurs ger aktuell information & amp; information om god praxis om moderna talanghanteringsprocesser i affärs verkligheter som kan vara användbara för chefer och personal i små och medelstora företag. Det ger dem chansen att bekanta sig med nyckelfrågor och verktyg på fältet samt följa och bli medvetna om nya metoder de kan använda i sitt arbetssätt.

Pris: gratis; det kräver registrering som medlem för full åtkomst.