Verktyg 04: Motivosity social plattform

Social plattform för motivitet

Talent Management Pelare: Motivera, Behålla

Verktygstyp: Social Plattform, App

Målgrupp: Grundläggande erfarenhet / Chefer / HR / Anställda

Språk: Engelska

Beskrivning

Motivosity är en mjukvaruplattform för kollegial erkännande och återkoppling av medarbetare genom vilken anställda kan känna igen och uttrycka sin uppskattning till sina medarbetare för deras bidrag till företaget. Det är också ett användbart verktyg för företag att bygga upp samarbetet mellan sitt team och höja engagemanget. Genom motiveringsplattformen kan anställda och chefer tacka varandra med små monetära belöningar för det stora arbetet som görs. Uppskattningarna publiceras sedan i ett socialt flöde för alla i företaget att se - vilket förbättrar samarbete och medarbetarnöjdhet.

Omfattning / Mål

Anställda är lika entusiastiska över att ha förmågan att berömma någon, som om att ta emot beröm offentligt. Två kärnbehov: anställda vill uppskattas och synas - de vill att kamrater och handledare ska ha insikt i vad de gör. Den öppna valutan och belöningarna visar anställda att erkännandesystemet inte är ett billigt spel utan ett legitimt sätt för anställda att vara en del av en organisation där stort arbete värderas.

Tillämpning

Plattformen och dess funktioner kan användas av alla organisationer som vill ge anställda kontroll över monetära belöningar och ge sitt team ett organisationsschema.

Pris: Gratis testversion tillgänglig.