Εργαλείο 06: Πλατφόρμα Διαχείρισης Ταλέντων Clear Company

Πλατφόρμα Διαχείρισης Ταλέντων Clear Company

Διαχείρισης Ταλέντων: Ανάπτυξη, Κινητοποίηση, Διατήρηση

Τύπος εργαλείου: Διαδικτυακή Πλατφόρμα

Ομάδα-στόχος: Μέσο έως προχωρημένο επίπεδο, Διευθυντές, Στελέχη, Προσωπικό διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Γλώσσες: Αγγλικά

Περιγραφή

Η ClearCompany προσφέρει ολιστική υποστήριξη διαχείρισης ταλέντων σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, παρέχοντας στους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού και τους εργοδότες ένα ευρύ φάσμα πόρων και εργαλείων, καθώς και παραδείγματα που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν εξατομικευμένα και ελκυστικά προγράμματα ενσωμάτωσης καινούριου προσωπικού. Αυτά περιλαμβάνουν μια σειρά από συμβουλές και «πρέπει» και «μη» για σωστή ενσωμάτωση, καθώς και μια εξειδικευμένη διαδικτυακή πύλη όπου οι εργοδότες μπορούν να εγγράψουν καινούριους υπαλλήλους και να αναπτύξουν το δικό τους πρόγραμμα ενσωμάτωσης που θα είναι προσαρμοσμένο στην εταιρεία τους και σε κάθε υπάλληλο ξεχωριστά. Αυτή η πύλη επιτρέπει επίσης σε άλλα μέλη της ομάδας από την ίδια εταιρεία να δημιουργήσουν προφίλ και να παρέχουν διαδικτυακή υποστήριξη στους νέους υπαλλήλους, ενώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τους εργοδότες για παρακολούθηση της προόδου των νέων υπαλλήλων και αξιολόγηση των επιδόσεων τους. Σκοπός/στόχοι Η ClearCompany αποσκοπεί να υποστηρίξει τις εταιρείες στηνπροσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση αυτών που ονομάζουν «ταλέντα πρώτης κατηγορίας». Εξασφαλίζει ιδανικούς υποψηφίους για όλους τους πελάτες της και στη συνέχεια τους υποστηρίζει στην περαιτέρω ανάπτυξη του ταλέντου τους. Εφαρμοσιμότητα Η ClearCompany μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το καινούριο προσωπικό τους. Με αυτήν την διαδικτυακή πύλη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν εξατομικευμένα προγράμματα ενσωμάτωσης, λογαριασμούς χρήστη διαδικτυακά και, στη συνέχεια, να βοηθήσουν το καινούριο προσωπικό, ώστε να λάβει την υποστήριξη που χρειάζεται. Ως εκ τούτου, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν τις διαδικασίες ενσωμάτωσής τους.

Τιμή: Υπάρχουν διάφορες επιλογές τιμών με βάση τις ανάγκες των πελατών. Προσφέρεται ένα πακέτο που παρέχει πλήρη πρόσβαση στην πλατφόρμα, όμως οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης αιτήσεων, ενσωμάτωσης νέου προσωπικού ή/και διαχείρισης επιδόσεων.