Εργαλεία για τη Διατήρηση Ταλέντων

Εργαλεία για τη Διατήρηση Ταλέντων

Η διατήρηση ταλέντων είναι η στρατηγική και οι δράσεις που κάνει ένας εργοδότης προκειμένου να διασφαλίσει ότι το ταλαντούχο, έμπειρο και ικανό προσωπικό του θα παραμείνει στην εταιρεία σε μακροπρόθεμο επίπεδο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής διατήρησης ταλέντων τους, οι εταιρείες και οι οργανισμοί πρέπει να πάρουν διάφορα μέτρα ώστε να βεβαιωθούν ότι οι υψηλά καταρτισμένοι υπάλληλοί τους θα συνεχίσουν να εργάζονται για την εταιρεία για το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα.

Εξερευνώντας τα εργαλεία που παρατίθενται εδώ, μπορείτε να βρείτε πόρους όπως podcast και ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα σας βοηθήσουν να ενισχύσετε τις γνώσεις και την κατανόησή σας για τις στρατηγικές και τους τρόπους διατήρησης, αλλά και να ενημερωθείτε για προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται από επιτυχημένους διευθυντές και οργανισμούς. Επιπλεόν, είναι διαθέσιμη μια επιλογή από διαδικτυακές πλατφόρμες που μπορούν να σας βοηθήσουν να διατήρησετε τους ταλαντούχους υπαλλήλους σας.