Εργαλείο 03: Podcast «Transform your workplace» (Μετασχηματίστε τον χώρο εργασίας σας)

Εργαλείο 03: Podcast «Transform your workplace» (Μετασχηματίστε τον χώρο εργασίας σας)

Διαχείρισης Ταλέντων: Εισαγωγή, Γενικά

Τύπος εργαλείου: Podcast (διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή)

Ομάδα-στόχος: Αρχάριοι έως προχωρημένοι

Γλώσσες: Αγγλικά

Περιγραφή

To podcast «Μετασχηματίστε τον χώρο εργασίας σας» (διαθέσιμο στα αγγλικά) περιλαμβάνει μια σειρά συνεντεύξεων και ηχητικών παρουσιάσεων όσον αφορά τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το podcast καλύπτει κάθε πτυχή της Διαχείρισης Ταλέντων, φιλοξενώντας ειδικούς του τομέα, διαμορφωτές γνώμης, ειδικούς ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρηματίες, οι οποίοι συζητούν και παρουσιάζουν ιδέες που μπορούν να μετασχηματίσουν τις διαδικασίες ενός οργανισμού. Κάθε επεισόδιο εστιάζει σε ένα καινούριο θέμα, από τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, την επικοινωνία και τον πολιτισμό μέχρι την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, την ηγεσία και τις τάσεις στα εργασιακά περιβάλλοντα, ενώ οι ακροατές μπορούν να πάρουν συμβουλές, εργαλεία και ιδέες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους στον τομέα της διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διαχείρισης Ταλέντων. Σκοπός/στόχοι Το εν λόγω podcast αποσκοπεί στο να παρέχει συμβουλές που θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των στελεχών και διευθυντών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να μπορέσουν να μετασχηματίσουν τον χώρο εργασίας τους σε ένα πιο φιλικό, ελκυστικό και αποτελεσματικό περιβάλλον. Εφαρμοσιμότητα Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσελκύσουν καινούριο προσωπικό. Είναι εύκολα προσβάσιμο από οποιονδήποτε χώρο με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Τιμή: Το podcast είναι διαθέσιμο δωρεάν