Verktyg 01: Elite Business Academy Podcast: Hur man motiverar och behåller sin personal

Elite Business Academy Podcast: Hur man motiverar & amp; Behåll din personal

Talent Management Pelare: Motivera, Behålla

Verktygstyp: Podcast

Målgrupp: mellannivå; HR / chefer / chefer

Språk: Engelska

Beskrivning

En podcast som ger lyssnare insikt i motivation och behållningstekniker som företag kan använda för att säkerställa hög tillfredsställelse och lägre personalomsättning. Ljudklippet ger lyssnarna specifika steg och idéer för hur man når en arbetsmiljö för att uppmuntra sina anställda att stanna.

Omfattning / Mål

Podcasten syftar till att hjälpa ledare / HR som ansvarar för att behålla sin personal med enkla, dagliga praxis.

Tillämpningsbarhet

Podcasten kan nås via olika enheter och kan lyssnas på i en bit eller delas upp. Viktigast är att dess nyckelbegrepp presenteras på ett lättförståeligt språk och undviker alltför komplicerade termer.

Pris: Podcasten är gratis.