Εργαλεία για την Κινητοποίηση Ταλέντων

Εργαλεία για την Κινητοποίηση Ταλέντων

Η παροχή κινήτρων, ή κινητοποίηση, είναι μια σημαντική πτυχή της διαδικασίας διαχείρισης ταλέντων και παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα και τη διατήρηση των εργαζομένων σε μια επιχείρηση.

Στην παρακάτω λίστα μπορείτε να βρείτε μια επιλογή εργαλείων και πόρων που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τον αντίκτυπο των τεχνικών και πρακτικών κιμητοποίησης σε μια εταιρεία, καθώς και τη σημασία τους ως απαραίτητης παραμέτρου σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης ταλέντων. Η συλλογή εργαλείων έχει τη μορφή διαδικτυακών ραδιοφωνικών εκπομπών (podcast), λιστών ελέγχου (checklists) και διαδικτυακών πλατφορμών, που θα σας υποστηρίξουν στην εξερεύνηση της έννοιας και στον εξειδικευμένο σχεδιασμό και ανάληψης δράσης στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων